miercuri, 24 august 2016

100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL


La 14/27 august 1916, România intra, după doi ani de neutralitate, în Primul Război Mondial, ceea ce a constituit un prilej pentru afirmarea dezideratului național și pentru realizarea lui în contextul unor împrejurări favorabile luptei de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină.
Prin Hotărârea Guvernului României 821/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Programul Național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, iar la propunerea prim-ministrului, activitățile se desfășoară sub patronajul președintelui României.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în această conflagraţie mondială,Ministerul Apărării Naţionale(MApN) organizează ceremonii militare şi religioase dedicate celor 330.000 de eroi care au căzut în luptă în Primul Război Mondial.
Ceremonii militare şi religioase în memoria celor peste 330.000 de militari care şi-au dat viaţa pentru ţară în acest război vor fi organizate pe întreg teritoriul naţional.
Sâmbăta 27 august 2016 , de la ora 21.00, militarii Armatei Române vor trece din nou Carpaţii, în mod simbolic. Efective de valoare pluton vor executa marşuri tactice pe principalele rute pe care, exact cu 100 de ani în urmă, ostaşii armatei noastre luau în stăpânire trecătorile Munţilor Carpaţi, pentru a permite trecerea efectivelor diviziilor române aflate în ofensivă.
Zona orașului Broșteni este considerată, alături de alte 16 locații de pe teritoriul arcului carpatic, ca un punct principal de organizare a trecerii trupelor române în Imperiul Austro-Ungar.
Cu prilejul acestor ceremonii militare, în orașul Broșteni, sâmbăta 27 august 2016 , de la ora 21.00 ,un detașament din Batalionul 634 Infanterie ”Petrodava” din Piatra Neamț va executa un marș cu torțe, coloana deplasându-se din satul Lungeni, prin Cartierul minieresc, până la Monumentul Eroilor din curtea Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Broșteni. După sosirea militarilor la Monumentul Eroilor va avea loc un program comemorativ.
La această manifestare vor participa oficialități locale și județene precum și comandanți din structurile Armatei Române.

marți, 7 iunie 2016

Rezultatul la alegerile locale din 5 iunie 2016 în orașul Brosteni

Cum au votat locuitorii orașului Broșteni la alegerile locale din 5 iunie 2016.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A MARI DIMENSIUNEA
joi, 21 aprilie 2016

Nicolae Chiriac și echipa de consilieri orășenești și-au depus candidaturile

Primarul Orașului Broșteni,Nicolae Chiriac,și-a înregistrat oficial,în data de 15 aprilie 2016,candidatura pentru un nou mandat,din partea PNL,la Primăria Orașului Broșteni.
Nicolae Chiriac deschide și lista de candidați pentru Consiliul Local Broșteni,urmat de Mihai Molodeschi,Cezar Ilișanu,Niculiță Luncașu,Petrișor Cimpoeșu,Bogdan Țicu,Mihaela Tananică,Teofil Danci,Andrei Dohotariu,Simona Parasca,Doru Baran,Gheorghița Lostun-Odochianu,Petrea Rusu,Constantin Bugaciu,Paul Munteanu,Doru Sîngeozean,Nicolae Ghervan,Nistor Jbanca,Paula Asmarandei.


Dosarele de candidaturi au fost verificate cu rigurozitate de Cătălin Dudici,Președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr.6 Orașul Broșteni.

Nicolae Chiriac a declarat că vine în fața cetățenilor pentru a le cere votul pentru un nou mandat,rămânând la datorie,cu aceeași implicare,pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii orașului.”Nu vin cu promisiuni,vin cu realizările din ultimii 4 ani,cu rezultatul muncii cetățenilor Orașului Broșteni, cu gândul ca împreună să lucrăm în unitate și armonie la un viitor mai bun pentru noi și copiii noștri.”
Trecerea la statutul de comună a Orașului Broșteni este prioritatea numărul 1 a primarului Nicolae Chiriac.

joi, 21 ianuarie 2016

Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” din Broșteni a primit atestatul ARACIP

În anul şcolar 2014-2015, la propunerea MECȘ şi IŞJ Suceava, au intrat în procesul de evaluare periodică 46 de unităţi de învăţământ în cadrul a două proiecte strategice ale ARACIP: „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale”,  şi „Educație de calitate în școlile din mediul rural”
 În urma vizitelor de evaluare externă, experţii ARACIP au propus calificative pentru fiecare dintre cei 43 de indicatori din standardele naţionale de calitate.
 La data de 30 iunie 2015, 21 de şcoli nu îndeplineau unul sau mai mulţi indicatori la nivel minimal obligatoriu, printre aceste școli numărându-se și Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” din Broșteni.
 În cazul acestora, ARACIP a transmis notificări către I.Ş.J. Suceava şi, după caz, altor instituţii (Consiliilor Locale, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava) prin care s-a atenţionat asupra faptului că unităţile verificate nu îndeplinesc standardele naţionale la nivel minimal şi obligatoriu, conform HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare şi evaluare periodică.

 În perioada 15-30 august 2015, precum şi în luna noiembrie 2015, unităţile de învăţământ din judeţ au avut posibilitatea de a transmite ARACIP dovezi de îmbunătăţire pentru aspectele apreciate ca neconforme în evaluarea iniţială.
 La momentul actual, din cele 21 de şcoli care au avut în evaluarea iniţială unul sau mai mulţi indicatori evaluaţi cu NS (nesatisfăcător), 8 şcoli au remediat aspectele neconforme: Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială „G. Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Grupul Şcolar Broşteni, Şcoala nr. 1 Iaslovăţ, Grădiniţa Specială Fălticeni, Şcoala Gimnazială Rădăşeni, Şcoala Gimnazială „D. Vatamaniuc” Suceviţa, iar documentaţia transmisă de două şcoli (Şcoala Gimnazială Calafindeşti, Şcoala Gimnazială „N. Stoleru” Baia) este încă în evaluarea ARACIP.

Conform Legii calităţii nr. 87/2006, unităţile şcolare care au obţinut cel puţin un calificativ NS nu primesc atestat de calitate, dar sunt monitorizate de IŞJ Suceava pentru îmbunătăţirea activităţii, aspect menţionat în art. 34, care prevede :
„(1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care avertizează furnizorul de educaţie şi acordă un termen de un an pentru aducerea activităţii educaţionale la nivelul standardelor naţionale în vigoare.
(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educaţie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.
(3) Dacă şi noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării dispune:
a) încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I;
b) obligarea furnizorului de educaţie să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anii de studii pentru care continuă activitatea.
(4) Furnizorul de educaţie este obligat să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.
(5) Dacă şi acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care încetează definitiv şcolarizarea în cadrul respectivului program şi se reglementează situaţia bazei materiale şi a studenţilor sau elevilor.”
Astfel, şcolile care nu vor primi atestat ARACIP conform raportului din iunie 2015 din cauza indicatorilor menţionaţi au posibilitatea să remedieze indicatorii evaluaţi cu nesatisfăcător într-un interval de un an/doi ani de la data evaluării.
Cele 11 şcoli care nu vor primi atestat ARACIP sunt în perioada de remediere (1 an) a indicatorilor la care au obţinut NS. În cazul în care vor obţine cel puţin unul din calificativele: satisfăcător, bine, foarte bine sau excelent, şcolile vor primi atestatul ARACIP.

SURSA ARTICOL

 
Design by Free WordPress Themes