miercuri, 11 iulie 2007

INVATATURI CRESTINE - MILOSTENIA

MILOSTENIA 
,,Fiţi milostivi,precum Tatăl vostru din cer este milostiv,,-este mesajul,porunca ,rugămintea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o transmite către noi cei de astăzi.Rostită acum 2000 de ani porunca este valabilă astăzi mai mult decât oricând.Chiar dacă milostenia trebuie făcută în ascuns,cei care mai fac astăzi această faptă bună trebuie să o arate şi celor care din păcate nu o fac,nu stiu ce înseamnă şi chiar mai mult decât atât râd de ea,şi de cei care o fac.
Din păcate mesajul transmis de Domnul Hristos este din ce în ce mai puţin ascultat de noi,din ce în ce mai neglijat de oameni,fără valoare pentru omul contemporan,fără nici o importanţă pentru cei bogaţi.Şi toate acestea din cauza necredinţei,a lipsei fricii de Dumnezeu,a nerespectări cuvântului lui Hristos şi al Sfintei Scripturi.
Acestea se resfrâng asupra omului sărac,a omului care are nevoie,a celui în suferinţă,a copilului orfan fără de mamă şi tată,a celor bolnavi lipsiţi de afecţiune, a celui flămând şi însetat, acelui dezbrăcat, a celui fără de casă şi masă,asupra tuturor celor care sunt în lipsă şi nevoi.Asupra acestora noi cei de astăzi trebuie să ne aplecăm,să ne întoarcem faţa, noi cei care avem,care nu ne lipsesc aceste lucrurişi de fapt avem pentru-că Dumnezeu ne-a dat să avem,asupra acestor sărmani trebuie să ne îndreptăm dragostea noastră.
Sf.Ioan Gură de Aur spunea:,,Nimic din ce aveţi nu este al vostru ci Dumnezeu va dat să aveţi,,-de aceea suntem datori să dăm şi noi din ce am primit se la Dumnezeu.Dacă ne uităm în jurul nostru toată lumea aleargă după avere,după câştig,toată lumea vrea bani mulţi,cât mai mulţi,case mari şi frumoase cu multe camere şi etaj,maşini luxoase de sute de milioane de lei,magazine,privatizărişi restaurante ce nu duc sufletele decât la pierzare,luxuri ce depăşesc cu mult necesitatea; dar toţi uită de casa şi comoara din ceruri pe care ,,furul nu o fură şi molia nu o strică,,-casă pe care nu o putem dobândi decât prin dragostea noastră faţă de aproapele nostru,de cel care are nevoie de noi.
Luxul este tot ce depăşeşte necesitatea,atunci când se constată că toţi aleargă după ce este lumesc şi trupesc iar săracul este lipsit şi uitat atunci este răutate voită şi credinţă nelucrătoare şi nestatornică.Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune:,,Unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră,,iar dacă casa va fi sus în cer acolo va fi şi sufletul nostru în veci,în Împărăţia lui Dumnezeu
În momentul în care din mâna ta pleacă ceva către cel sărac,în acelaşi timp din mâna lui Dumnezeu pleacă mila lui spre tine.Mâna întinsă a săracului este mâna lui Dumnezeu,vocea cu care îţi cere este a lui Dumnezeu,privirea şi rugămintea lui este a lui Dumnezeu,de aceea cel care cere de la tine să nu plece fără nimic.Nu avem nici dreptul de a judeca ,de a spune că suntem săraci,fiindcă imediat de vom întoarce capul în stânga s-au în dreapta vom vedea pe altcineva mult mai necăjit decât noi.
Toţi aleargă astăzi după averi,după bani,după funcţii înalte,toţi vor să aibă cât mai mult,dar foarte puţini sunt cei care îşi mai aduc aminte de cel sărac,de cel flămând,de cel însetat,de cel gol,de cel bolnav,puţini sunt cei care fac astăzi o cantină de caritate,un azil de bătrâni,un orfelinat pentru copii,un spital pentru bolnavi,o casă pentru cei care au rămas fără ea.Iar în momentul în care cineva iese în faţă şi face aceste lucruri,este condamnat,judecat,osândit,batjocorit şi socotit nu un binefăcător ci un duşman de moarte .
Va veni timpul când fiecare dintre noi vom ajunge înaintea lui Dumnezeu,la ceasul de judecată,şi ni se va pune o întrebare simplă; ,,Ai fost milostiv? ,,-şi atunci nu vom şti ce să răspundem,cum să răspundem pentru împietrirea inimii noastre şi pentru răutatea noastră.
Celui milostiv,care a făcut bine,Dumnezeu îi va arăta drumul către Împărăţia Sa spunându-le;,,Veniţi binecuvântaţi Tatălui Meu că v-am gătit Împărăţia pentru voi,,-arătând tuturor că milostenia esteo virtute esenţială pentru mântuire.


Pr.Paroh Ovidiu-Dimitrie Balabaşciuc
Parohia ,,Sf.Nicolae-Broşteni I

 
Design by Free WordPress Themes