12 dec. 2012

Protocolul dintre Ministerul Economiei si Primaria Broşteni

PROTOCOL
de predare primire
 
Incheiat astăzi 09.11.2012 intre Ministerul Economiei,
Comertului şi Mediului de Afaceri, care predă şi Oraşul Broşteni,
judeţul Suceava, care primeşte, bunurile care fac obiectul 
Hotărâni de Guvern nr.36/2011.
In baza Hotărârii de Guvern susmenţionate am procedat la
predarea/primirea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri in domeniul public al oraşului Broşteni şi in administrarea
Consiliului Local al Oraşului Broşteni, judeţul Suceava, conform
anexei care face parte integrantă din protocol.
Pe data intrării in vigoare a prezentului protocol işi incetează 
valabilitatea Protocolul de dare luare  in folosinţă nr.192234 din 20.06.2000   


 Click pe imagini pentru marire.
         


 
Design by Free WordPress Themes