13 feb. 2014

Fotografia zilei

Andrei Balan - un nume predestinat cântecului popular, un tânăr cu rădăcini in satul tradiţional românesc şi cu o educaţie aleasă în spiritul tradiţional, al perpetuării obiceiurilor satului si cântecului nostru popular.

„Pornind pe drum de cântec din vatra folclorică a Broşteniului care a legănat copilăria lui Ion Creangă, tânărul interpret Andrei Balan a îmbogăţit lada de zestre a neamului nostru românesc cu cântece care îţi merg la suflet şi te fac să tânjeşti după simplitatea încărcată de esenţă a rădăcinilor strămoşeşti.”
Lect.univ.dr. Ionuţ Urdeş
Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi 
Design by Free WordPress Themes