11 iul. 2007

INVATATURI CRESTINE - BISERICA MAMA NOASTRĂ A TUTUROR

BISERICA MAMA NOASTRĂ A TUTUROR


Unul dintre cele mai însemnate monumente din Broşteni,îndrăznesc eu să spun cel mai însemnat este ,,Bisericuţa Monument Istoric-Ion Creangă-1760,,.
Vechimea ei nu face altceva decât să ne arate credinţa strămoşească pe care o are de secole poporul român în general şi locuitorii de pe Valea Bistriţei în special.Prezenţa bisericuţei în centrul oraşului arată frumuseţea acestor locuri,vorbeşte despre credinţa locuitorilor de aici,păstrători şi iubitori de folclor frumos şi autentic.Ea se numeşte ,,Ion Creangă,, deoarece aici între 1840-1850 sub îndrumarea lui Niculae Nanu primul învăţător de pe Valea Bistriţei, a învăţat marele povestitor Ion Creangă.Acum 245 de ani Biserica era unită cu Şcoala şi Şcoala cu Biserica, spun asta pentru-că de luni până vineri în pronausul bisericii învăţau puţinii elevi ai şcolii,iar la sfârşitul săptămânii se oficia Cultul Divin.
Când e linişte deplină afară,parcă din pereţii bine păstraţi se aud glasuri care încearcă să vorbească despre trecutul ei.Biserica noastră ne aduce aminte de tradiţia creştină,de înaintaşi noştri din Broşteni,de strămoşi noştri,de morţii noştri,de credinţa primită şi păstrată de secole şi pe care noi cei de astăzi suntem datori să o ducem mai departe.

Construită din lemnul de sub ea,de brad şi tisă,se păstrează foarte bine la fel cum se păstrează credinţa ortodoxă,care umbrita astăzi de secte (aşa-zise biserici) nu va cădea niciodată.Pe vremea în care enoriaşii parohiei Broşteni se rugau la lumina lumânărilor în Biserica cea veche şi stăteau cu genunchi plecaţi înaintea icoanelor vechi de sute de ani,cu valoare inestimabilă,cei care se pretind astăzi creştini(aşa-zişi pocăiţi) veniţi de nu ştiu unde, încearca să ne înveţe pe noi cei care am crescut duhovniceşte pe lângă această Bisericuţă,adevărata credinţă.Unde erau acum 250 de ani cei care astăzi vin şi ne învaţă cum să aprindem o lumânare,cum să postim,cum să facem milostenie,ce şi cum să sfinţim şi cum să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune.
Lucian Blaga spunea:,,Dumnezeu s-a născut la ţară,, şi cu siguranţă este aşa,pentru-că Dumnezeu a fost prezent acum două secole şi jumătate la sfinţirea Bisericuţei,a fost de faţă la fiecare Sf.Liturghie oficiată în ea,la fiecare manifestare religioasă, este prezent şi astăzi stând de veghe,păzind oraşul nostru şi comunitatea în care trăim.Vor trece mulţi ani,foarte mulţi ani,şi odată cu ei ne vom trece şi noi cei de astăzi,dar Biserica,mama noastră a tuturor va dăinui şi va aminti celor de după noi de credinţa românului, a creştinului şi a neamului românesc.
Parohia Sf.Nicolae-Broşteni I
Pr.Paroh Ovidiu-Dimitrie Balabaşciuc

INVATATURI CRESTINE - POCĂINŢA

POCĂINŢA
-întâlnirea omului cu Dumnezeu-

Prin pocăinţă omul se împacă cu Dumnezeu,se apropie de Dumnezeu,se întâlneşte cu Dumnezeu.A ne pocăi înseamnă în primul rând a recunoaşte că am greşit,că am căzut în păcat,că L-am supărat pe Dumnezeu.Apoi urmează scaunul de spovedanie,unde prin Sf.Taină a Spovedaniei fiecare dintre noi venim în faţa lui Dumnezeu şi ne mărturisim păcatele noastre.Nu în ultimul rând atunci când ne pocăim trebuie să promitem înaintea lui Dumnezeu că vom sta departe de cel de cel mai mare păcat al nostru-cel care ne stăpâneşte.Pentru a te putea pocăi trebuie în primul rând să ierţi.Să ierţi pe toată lumea şi pe cel pe care îl iubeşti şi pe prietenul tău,dar şi pe vrăjmaşul tău,pe cel care ţi-a făcut rău,pe cel care te-a supărat.
Fiecare trebuie să ierte dar şi să-şi ceară iertare, pentru-că Mântuitorul Iisus Hristos spune:,,Dacă veţi ierta oamenilor păcatele lor şi Tatăl Meu vă va ierta păcatele voastre,iar dacă nu veţi ierta oamenilor păcatele lor nici Tatăl Meu din ceruri nu vă va ierta vouă păcatele voastre”.Atunci când ne pocăim trebuie să ne smerim,să ne vedem doar pe noi,păcatele noastre şi să nu judecăm pe alţii.Sf.Efrem Sirul în rugăciunea din Postul Mare spune:,,Aşa Doamne dăruieşte-mi să-mi văd păcatele mele şi să nu osândesc pe fratele meu”
Din păcate pentru unii creştini astăzi pocăinţa este un cuvânt uitat,un cuvânt care nu aparţine vocabularului
funcţiei şi a bogăţiei pe care o deţin. Unii datorită funcţiei pe care o au (trecătoare dealtfel),socotesc din mândrie Biserica,preotul şi tot ce ţine de dogmă şi învăţătura creştină un lucru nesemnificativ,fără importanţă.Biserica este aşezată în opinia lor în urma celorlalte instituţii ale statului-pe ultimul loc dacă se poate.Spun Sf.Părinţi ,,Astăzi scara valorică s-a inversat,ce e rău e bun şi ce e bun e rău”.Alţii datorită bogăţiei pe care o au(evident trupească),hulesc Biserica şi o i-au în batjocură neştiind de fapt că Dumnezeu nu se lasă niciodată batjocorit.Nu au uitat cei bogaţi şi cu înalte dregătorii,să hulească Biserica şi pe capul acesteia Hristos,pe slujitorii ei,pe creştinii cei evlavioşi dar au uitat de postul creştin socotindu-l cum spunea Sf.Ioan Gură de Aur ,,nevrednic de a lua loc cu ei la masă”,au uitat de rugăciune,de a mai face Sf.Cruce,de întâlnirea cu Dumnezeu prin Sf.Taină a Împărtăşaniei,au uitat de a mai veni la Sf.Biserică unde Hristos îi aşteaptă în fiecare duminică şi sărbătoare,de milostenie şi de săracii care aşteaptă să fie miluiţi.
Ne putem pocăi,ne putem întâlni cu Dumnezeu,atunci când postim trupeşte dar mai ales sufleteşte(când postim de păcate),atunci când ne plecăm genunchi la rugăciune,când participăm la Sf.Liturghie,când facem metanii-semnul umilinţei în faţa lui Hristos,când suntem milostivi şi facem binele.Pocăinţa înseamnă pentru fiecare dintre noi părăsirea păcatului,fuga de păcat,întoarcerea la Dumnezeu şi la respectarea poruncilor Lui.Dumnezeu ne aşteaptă pe fiecare să ne pocăim,să punem început bun în viaţa noastră prin Biserică pentru-că ,,în afară de Biserică nu există mântuire”.Prin pocăinţă putem fi mai buni,mai răbdători,ne putem smeri dar ce este cel mai important este că ne putem întâlni cu Dumnezeu.


Pr.Ovidiu-Dimitrie Balabaşciuc
Parohia Sf.Nicolae-Broşteni

INVATATURI CRESTINE - MILOSTENIA

MILOSTENIA 
,,Fiţi milostivi,precum Tatăl vostru din cer este milostiv,,-este mesajul,porunca ,rugămintea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o transmite către noi cei de astăzi.Rostită acum 2000 de ani porunca este valabilă astăzi mai mult decât oricând.Chiar dacă milostenia trebuie făcută în ascuns,cei care mai fac astăzi această faptă bună trebuie să o arate şi celor care din păcate nu o fac,nu stiu ce înseamnă şi chiar mai mult decât atât râd de ea,şi de cei care o fac.
Din păcate mesajul transmis de Domnul Hristos este din ce în ce mai puţin ascultat de noi,din ce în ce mai neglijat de oameni,fără valoare pentru omul contemporan,fără nici o importanţă pentru cei bogaţi.Şi toate acestea din cauza necredinţei,a lipsei fricii de Dumnezeu,a nerespectări cuvântului lui Hristos şi al Sfintei Scripturi.
Acestea se resfrâng asupra omului sărac,a omului care are nevoie,a celui în suferinţă,a copilului orfan fără de mamă şi tată,a celor bolnavi lipsiţi de afecţiune, a celui flămând şi însetat, acelui dezbrăcat, a celui fără de casă şi masă,asupra tuturor celor care sunt în lipsă şi nevoi.Asupra acestora noi cei de astăzi trebuie să ne aplecăm,să ne întoarcem faţa, noi cei care avem,care nu ne lipsesc aceste lucrurişi de fapt avem pentru-că Dumnezeu ne-a dat să avem,asupra acestor sărmani trebuie să ne îndreptăm dragostea noastră.
Sf.Ioan Gură de Aur spunea:,,Nimic din ce aveţi nu este al vostru ci Dumnezeu va dat să aveţi,,-de aceea suntem datori să dăm şi noi din ce am primit se la Dumnezeu.Dacă ne uităm în jurul nostru toată lumea aleargă după avere,după câştig,toată lumea vrea bani mulţi,cât mai mulţi,case mari şi frumoase cu multe camere şi etaj,maşini luxoase de sute de milioane de lei,magazine,privatizărişi restaurante ce nu duc sufletele decât la pierzare,luxuri ce depăşesc cu mult necesitatea; dar toţi uită de casa şi comoara din ceruri pe care ,,furul nu o fură şi molia nu o strică,,-casă pe care nu o putem dobândi decât prin dragostea noastră faţă de aproapele nostru,de cel care are nevoie de noi.
Luxul este tot ce depăşeşte necesitatea,atunci când se constată că toţi aleargă după ce este lumesc şi trupesc iar săracul este lipsit şi uitat atunci este răutate voită şi credinţă nelucrătoare şi nestatornică.Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune:,,Unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră,,iar dacă casa va fi sus în cer acolo va fi şi sufletul nostru în veci,în Împărăţia lui Dumnezeu
În momentul în care din mâna ta pleacă ceva către cel sărac,în acelaşi timp din mâna lui Dumnezeu pleacă mila lui spre tine.Mâna întinsă a săracului este mâna lui Dumnezeu,vocea cu care îţi cere este a lui Dumnezeu,privirea şi rugămintea lui este a lui Dumnezeu,de aceea cel care cere de la tine să nu plece fără nimic.Nu avem nici dreptul de a judeca ,de a spune că suntem săraci,fiindcă imediat de vom întoarce capul în stânga s-au în dreapta vom vedea pe altcineva mult mai necăjit decât noi.
Toţi aleargă astăzi după averi,după bani,după funcţii înalte,toţi vor să aibă cât mai mult,dar foarte puţini sunt cei care îşi mai aduc aminte de cel sărac,de cel flămând,de cel însetat,de cel gol,de cel bolnav,puţini sunt cei care fac astăzi o cantină de caritate,un azil de bătrâni,un orfelinat pentru copii,un spital pentru bolnavi,o casă pentru cei care au rămas fără ea.Iar în momentul în care cineva iese în faţă şi face aceste lucruri,este condamnat,judecat,osândit,batjocorit şi socotit nu un binefăcător ci un duşman de moarte .
Va veni timpul când fiecare dintre noi vom ajunge înaintea lui Dumnezeu,la ceasul de judecată,şi ni se va pune o întrebare simplă; ,,Ai fost milostiv? ,,-şi atunci nu vom şti ce să răspundem,cum să răspundem pentru împietrirea inimii noastre şi pentru răutatea noastră.
Celui milostiv,care a făcut bine,Dumnezeu îi va arăta drumul către Împărăţia Sa spunându-le;,,Veniţi binecuvântaţi Tatălui Meu că v-am gătit Împărăţia pentru voi,,-arătând tuturor că milostenia esteo virtute esenţială pentru mântuire.


Pr.Paroh Ovidiu-Dimitrie Balabaşciuc
Parohia ,,Sf.Nicolae-Broşteni I

 
Design by Free WordPress Themes