5 dec. 2008

TRADITII SI OBICEIURI DE IARNA - O ORA PENTRU O VIATA

Valea Bistriţei, Broşteni-Holda, Judeţul Suceava, loc binecuvântat, (doar de Dumnezeu) cu oameni mândri şi destoinici, la devenirea cărora şcoala şi-a revărsat prinosul prin intermediul cadrelor didactice înzestrate cu dar şi har.
Prin munca lor, cu migală şi măestrie didactică, au contribuit la păstrarea şi transmiterea comorilor populare, a tradiţiilor autentice, din generaţie în generaţie. Le suntem recunoscători!
Continuând tradiţia, doamnele învăţătoare Grămadă Viorica şi Golean Maricica de la Grupul Şcolar “Nicolai Nanu” Broşteni – Holda, intr-o “ORĂ” au transmis “ÎNVĂŢĂTURĂ” pentru o viaţă, în cadrul Comisiei Metodice a Învăţătorilor, Brosteni, Judeţul Suceava.


4 Decembrie 2008

Inv.
Fărcăşanu Marinica

 
Design by Free WordPress Themes