1 mar. 2013

Sedinta Consiliului Local al orasului Brosteni din 28.02.2013

Joi, 28 februarie 2013 a avut loc sedinta Consiliului Local al orasului Brosteni.
   Sedinta de Consiliu a avut urmatoarea ordine de zi :

              1.- Aprobarea procesului  verbal încheiat în şedinţa ordinară din luna  ianuarie 2013.
                                                Iniţiator: secretar Paraschivei Nastasă Elena
            2.- Informare cu privire la activitatea de colectare, transport şi depozitare, a gunoaelor menajere de pe raza oraşului Broşteni, judeţul Suceava.
                                                Iniţiator :primar Chiriac Nicolae
           3.- Proiect de hotărâre privind,aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii unei captări de apă minerală naturală necarbogazoasă pe terenul din extravilanul  oraşului Broşteni, în suprafaţă de 332 m.p. care se află în administrarea Direcţiei Silvice Suceava, prin Ocolul Silvic Crucea, beneficiar S.C. CARPATHIAN  SPRINGS S.A.
                                              Iniţiator: primar Chiriac Nicolae  
                    
          4.- Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezoltare  pe anul 2012.
                                              Iniţiator: primar  Chiriac Nicolae
          5.-  Completarea Hotărârii Consiliului local Broşteni nr. 22/ 19.05.201, privind detalierea obligaţiilor şi îndatoririlor, agenţilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice şi a cetăţenilor privind godpodărirea oraşului.
                                           Iniţiator. Primar Chiriac Nicolae
         6.- Anularea contractului de închiriere nr. 1802/25.05.2012 cu S.C.DAMCO S.R.L.,pentru suprafaţa de teren de 720 m.p. situat în oraşul Broşteni, deoarece urmează a se realiza studiu de fezabilitate în vederea  înfiinţării „parcare auto pentru târg-obor”(menţionăm că terenul se află în faţa societăţii comerciale „DOR DE BUCOVINA)”
                                          Iniţiator : primar Chiriac Nicolae
        7.- Anularea aprobarii privind cumpărea unui apartament de către domnul Şancariuc-Costache Ştefan-George la blocul G 10, str. G.T. Kirileanu, unde în prezent activează „Grădiniţa pentru copii” Broşteni.
                                         Iniţiator: primar Chiriac Nicolae
       8.- Discuţii  privind soluţionarea litigiului  dintre Primăria oraşului Broşteni şi Parohia ortodoxă Broşteni, în dosarul nr. 7345/86/2007. După modificarea categoriei de folosinţă a terenului în litigiu, se va iniţia un proiect de hotărâre .                                                           
                                         Iniţiator: primar Chiriac Nicolae
       9.- Rezolvarea unor cereri discutarea unor petiţii.
        


Urmariti inregistrarea integrala sedintei de Consiliu

Partea I


Partea a II-a


Partea a III-a

 
Design by Free WordPress Themes